17.02.2012 Devlet Tiyatroları, Tiyatro, Tiyatro Haberleri, Tiyatronun Tarihçesi Yorum yok

DEVLET TİYATROLARI TARİHÇESİ

Devlet Tiyatrosu, Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi’nin bir aşaması olarak, 1949 yılında, “Devlet Tiyatro ve Operası” adıyla kurulmuştur. Konservatuvar’ın kurulduğu 1936 yılından 1947 yılına kadar, Tiyatro Bölümü’nü Alman Tiyatro Sanatçı ve Yöneticisi Carl EBERT yönetmişti.1940 yılında, “Tiyatro ve Opera Tatbikat Sahnesi” kuruldu.

Devamını oku
18.12.2011 Tiyatro, Tiyatro Eğitimi 8 Yorum

Ustaların Gözüyle Oyunculuk

Türkiye’de son zamanlarda, gerek tiyatro oyunculuğuna, gerekse seslendirme ve dublaja artan ilginin sebeplerini ilk kez ustalar yorumluyor… Kendi dalında başarılı olmuş usta isimlerden Rüştü Asyalı, Altan Erkekli, Bülent Özveren, Sungun Babacan, Nuran Kutlubay ve Ali İpin sektörü ve sektördekileri değerlendirdi…

Devamını oku
23.07.2011 Tiyatro, Tiyatro Eğitimi 2 Yorum

Tiyatro Sanatı

Hareket ve sözle bir öyküyü canlandırma sanatıdır. Bir ya da daha çok oyuncunun tanrılarla ilgili öyküleri canlandırdıkları dinsel törenlerden doğan bu sanatın ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Gene de, tiyatro oyunları birçok eski toplulukta ilkel biçimde de olsa sahneleniyordu. Tiyatro sanatı Eski Yunan’da altın çağını yaşadı.

Devamını oku
08.07.2011 Tiyatro Eğitimi, Tiyatro Tarihi 6 Yorum

Tiyatronun Doğuşu

Tiyatro Eski Yunanistan’da doğmuştur. Hayatın, maddi, manevi her davranışını bir masala, bir mitolojiye bağlıyan bu insanlar zevk, eğlence, içki konusunda da, bir “tanrı kahraman” düşünmüşlerdi. Dionysos adını verdikleri bu tanrıya, hayatın çetin şartları ortasında, kendilerine, zaman zaman da olsa, saadet, neşe imkanı yarattığı için, minnetlerini, şükranlarını ödemek istediler.

Devamını oku
08.07.2011 Tiyatro, Tiyatro Eğitimi 3 Yorum

Tiyatro Oyunculuğu

Ankara Devlet Konservatuarı’nda yıllarca, oyunculuk dersleri vermiş olan Haldun Marlalı’dan oyuncu olmak isteyenlere uyarılar:
• Eylem sırasında kendini göstermeye kalkarsan sanat alanının dışına çıkarsın!
• Oyuncunun çalgısı kendi gövdesidir, gövdeni iyi kullan!
• Kaslarını germe, yeterince gevşe!
• Tüm davranışların uyumlu olsun!

Devamını oku
08.07.2011 Tiyatro Eğitimi, Tiyatro Türleri 6 Yorum

Tiyatro Türleri

Sahne üzerinde ve bir seyirci topluluğu önünde, sanatçılar tarafından,hareketli olarak canlandırılacak nitelikte yazılmış olan yazılara tiyatro yapıtı ya da piyes denir.
Tiyatro eserleri müziksiz (trajedi, komedi, dram) ve müzikli (opera, operet, müzikal, bale, revü, skeç) olmak üzere iki grupta toplanır.
Trajedi: Kişilere korku, heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı güden en eski

Devamını oku
08.07.2011 Tiyatro, Tiyatro Eğitimi, Tiyatronun Tarihçesi 1 Yorum

Tiyatro Tarihi

Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Kökeninde, ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar. Avrupa’da Üst Paleolitik Çağdan (İ.Ö 40-10 bin yıl önce) kalma mağara resimlerinde, ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların ritmik hareketler yaptığı görülmektedir.

Devamını oku
15.01.2010 Tiyatro, Tiyatro Eğitimi 14 Yorum

TİYATRO EĞİTİMİNİN AMACI

Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak olmalıdır. Bu bağlamda eğitim, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer

Devamını oku
01.01.2010 Tiyatro Sanatçıları 3 Yorum

MACİDE TANIR

Erenköy Kız Lisesi’ni birincilikle bitirdiğinde babası “Bu memleketin mektepli sanatçıya ihtiyacı var,olabiliyorsanız olunuz.”der ve Macide Tanır için tiyatronun yolu açılır.Hiçbir hazırlık yapmadan hatta ne hazırlaması neye çalışması gerektiğini bilmeden Galatasaray Lisesi’nde yapılan sınava girer ve aralarında Carl Ebert’in de olduğu hocalar tarafından konservatuvara kabul edilir.

Devamını oku
08.07.2009 Tiyatro, Tiyatro Metinleri, Tiyatro Oyunları 1 Yorum

SATICININ ÖLÜMÜ

Okulda altı yedi yıl geçirdim; tek, içimde bir heves uyansın diye. Acentelerde katiplik, seyyar satıcılık, nasıl olursa olsun bir iş bence iyi idi. Oysa öyle yaşamak, yaşamak değilmiş. Sıcak yaz sabahları yer altı trenlerine tıkılmak, ömrün olduğu kadar senet kaydetmek, telefona cevap vermek ya da alıp satmak. Açık havaya çıkıp gömleğini atarak oturmak dururken yılın elli haftasını, iki haftalık tatil uğruna, işkence ile geçirmek. Yanındaki

Devamını oku